Processen

Alla uppdrag skräddarsys efter kundens behov och önskemål.
Så här kan tex. en konsultation se ut:

  1. 1 timmes kostnadsfritt möte där vi går igenom dina önskemål och behov
  2. Offert och uppdragsbeskrivning skickas via mail efter 1-2 dagar, beroende på uppdragets omfång
  3. Godkännande av offert
  4. Förslag presenteras efter 1-3 veckor, beroende på uppdragets storlek.
   Eventuella justeringar görs.
  5. Förslag skickas digitalt
  6. Eventuella butiksbesök tillsammans
  7. Uppföljning ingår alltid