Priser Trädgårdsdesign

För en enklare illustrerad trädgårdsritning som visar former och växtkaraktärer ligger priset från 15 000 kr inkl moms.

Så här går det till:

 • Vi inleder med en träff i er trädgård för att lyssna till era behov och önskemål och se platsens förutsättningar.
 • Ett trädgårdsdesignförslag arbetas fram, i form av en illustrationsritning som tydligt visar övergripande former och växtkaraktärer.
 • Ritningen görs i lämplig skala (A3-format) som överlämnas och presenteras vid ett andra möte.
För ett väldokumenterat formgivningsförslag inkl. växt- och materialförteckning och 2-3 träffar ligger priset från 23 000 kr inkl moms.

Så här går det till:

 • Vi träffas i er trädgård och lyssnar in era önskemål och ser platsens förutsättningar.
 • Ett genomarbetat formgivningsförslag arbetas fram.
 • Vi presenterar en illustrationsritning i lämplig skala (A3-format) tillsammans med utförlig beskrivning i text och bild av trädgården.
 • Förslag på växter och övrigt material presenteras och överlämnas tillsammans med ritningen.

Presentationen av förslaget framför vi muntligen vid ett möte.

Och för en illustrerad trädgårdsritning med förtydligade vyer med växtlistor och beskrivningar i text och bild. Samt en planteringsplan och hjälp med att beställa växter, för rätt växt på rätt
plats, är priset från 30 000 kr inkl moms.

Så här går det till:

 • Vi träffas i er trädgård och lyssnar in era önskemål och ser platsens förutsättningar.
 • Ett genomarbetat formgivningsförslag arbetas fram.
 • Vi presenterar en illustrationsritning i lämplig skala (A3-format) tillsammans med utförlig beskrivning i text och bild av trädgården.
 • Förslag på växter och övrigt material presenteras och överlämnas tillsammans med ritningen.

Presentationen av förslaget framför vi muntligen vid ett möte.